KategoriIbrah

Ibrah

Penyakit Iftiraq

Suatu hari Nabi Muhammad mendatangi Abdullah Ibn Ubay dengan menunggang keledai. Abdullah sang tokoh munafik itu berkata dengan nada menghina Nabi...

Ibrah

Menyebar Damai

Ketika Nabi dilempari warga Thaif hingga berdarah, Malaikat Jibril sempat menawarkan untuk membalaskan. Nabi dengan lembut menolak dan lebih memberi maaf...

Ibrah

Orang Kehilangan Amanat

Nabi berkisah. Di suatu tempat pada Bani Fulan ada orang yang dipandang terpercaya. Orang itu dipuji-puji, alangkah tabahnya, alangkah cerdiknya, alangkah...

Ibrah

Gayung

Menjelang ajalnya, KH Ahmad Dahlan pernah berpesan kepada iparnya, KH Ibrahim, yang mengurusnya ketika KHA Dahlan sakit. KH Ibrahim ini pula yang menggantikan...

Ibrah

Penerjemahan Buku

Di tengah malam dalam mimpinya, Khalifah Abbasiyah Al-Ma’mun, putra Khalifah Harun Ar-Rasyid, didatangi seseorang yang berpakaian rapi dan berjanggut...

Ibrah

Tahun Baru Islam: Kontemplasi Masa

Sudah menjadi kebiasaan manusia menjadikan penghujung tahun sebagai momen khusus. Terutama pula gembar-gembor perayaan dan hingar-bingar luapan kebahagiaan...

Ibrah

Membenci dan Mencinta

Sesungguhnya siapa saja yang mencintai seseorang karena orang tersebut memberinya sesuatu, maka dia tidaklah mencintai selain pemberian itu. Dan siapa yang...

Ibrah

Kairo, Musa, dan Fir’aun

Di Kairo, satu kota metropolis tertua, akan ditemukan fragmen drama yang to be continued dan never ending antara dua lakon yang merepresentasikan dua kutub:...

Ibrah

Lebaran

Terma “Lebaran”, merupakan kosakata khas Islam di Indonesia. Secara leksikal, umpamanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lebaran diartikan sebagai hari...

Ibrah

Idul Fitri dan Fitrah Kemanusiaan

Idul Fitri merupakan momentum kemenangan kaum beriman dalam melaksanakan ibadah puasa, untuk kembali kepada kesucian diri setelah sebulan penuh melakukan...