obrolan_cendekia

KategoriKisah

Kisah

Kisah Nabi Zakariya AS (2)

Oleh : Yunahar Ilyas
Maryam diasuh dan dididik  di lingkungan yang baik, oleh pendidik yang baik, maka dia tumbuh dengan baik,walaupun tidak diasuh oleh orang...

Kisah

Nabi Zakariya AS (1)

Oleh : Yunahar Ilyas
Nama Nabi Zakariya ‘alaihi as-salâm disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 7 kali. Pertama pada Surat Ali Imran ayat 37 disebut dua kali...

Kisah

Kisah Nabi Dzulkifli AS

Oleh : Yunahar Ilyas           
Nama Nabi Dzulkifli ‘alaihi as-salam disebut dalam Al-Qur’an 2 kali, pertama pada Surat Al-Anbiya’ ayat 85, dan...

Kisah

Kisah Ashabul Kahfi

Oleh : Muhammad Chirzin.
Kisah Ashabul Kahfi, Pemuda-pemuda Penghuni Gua, tertera dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Kisah ini mengandung pelajaran tentang...

Kisah

Kisah Nabi Ilyasa’ AS

Oleh : Yunahar Ilya           
Nama Nabi Ilyasa’ ‘alaihi as-salam disebut dalam Al-Qur’an 2 kali, pertama pada Surat Al-An’am 86, dan kedua...

Kisah

Kisah Nabi Ilyas AS

Oleh : Yunahar Ilyas
Nama Nabi Ilyas ‘alaihi as-salam disebut dalam Al-Qur’an 2 kali, pertama pada Surat Al-An’am 85, dan kedua Surat  Ash-Shaffat ayat...

Kisah

Nabi Yunus AS

Oleh : Yunahar Ilyas
Nama Nabi Yunus ‘alaihi as-salam disebut dalam Al-Qur’an 4 kali, masing-masing pada Surat An-Nisa’ 163, Al-An’am 86, Yunus 98 dan...

Kisah

Kisah Para Nabi Dalam Qur’an

Oleh : Muhammad Chirzin
Al-Quran menghadirkan kisah sebagai bagian dari pesan-pesan Allah swt sekaligus metode penyampaian pesan. Di antara kisah-kisah dalam...

Kisah

Nabi Sulaiman AS (7)

Oleh : Yunahar Ilyas
Ratu Balqis selalu mati langkah di hadapan Nabi Sulaiman. Pertama dia membujuk Sulaiman dengan hadiah, tetapi ditolak Sulaiman...

Kisah

Nabi Sulaiman AS (6)

Oleh Yunahar Ilyas
Siapakah orang  yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istana Sulaiman dalam sekejap mata? Al-Qur’an tidak menyebut namanya...