smamda
Kisah

Nabi Musa AS, Kisah Qarun

Oleh : Yunahar Ilyas
Di samping Fir’aun, tokoh antagonis lain yang terkenal di zaman Nabi Musa AS adalah Qarun. Semula Qarun termasuk kaum Nabi...

Harta Karun
Jejak Islam

Menjalankan Ramadhan di Ottoman

Oleh: Azhar Rasyid
Kekaisaran Ottoman, atau Kesultanan Usmani, dikenang masyarakat dunia lantaran kemampuannya untuk mengusasi wilayah geografis yang amat...

aplikasi_suara_muhammadiyah
Kisah

Patung Anak Lembu Karya Samiry

Oleh : Yunahar Ilyas
Setelah sadar dari pingsannya dan menyadari kesalahannya kemudian minta ampun serta bertasbih kepada Allah SWT Musa kemudian menerima...

Hadits

Lima Perkara Pembentuk Peradaban

“Dari Ibnu Abbas ra: Rasulullah saw bersabda dan menasehati pada seseorang: “Gunakan yang lima sebelum datang yang lima: masa mudamu sebelum masa tuamu...