KategoriTafsir

Tafsir

Hukum Wasiat (1)

Al-Baqarah 180-182:

(180) Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat...

aplikasi_suara_muhammadiyah