KategoriKolom

Kolom

Dialog Pemikiran dalam Intern Umat Islam

Oleh Muhamad Rofiq Muzakkir
Dalam khazanah Islam yang kaya, para ulama telah bersepakat untuk mengamini satu kaedah: “la inkara fi al-masail al-khilafiyyah...

aplikasi_suara_muhammadiyah
Bingkai Kolom

Ideologi Islam yang Berkemajuan

Oleh Dr Haedar Nashir MSi
Kata-kata “kemajuan” telah melekat dalam pergerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri. Dalam Statuten pertama kali tahun 1912...

Kolom Wawasan

Teologi Integrated Farming System

Oleh Prof Dr Ir Ali Agus DAA DEA
Allah menciptakan manusia di muka bumi membawa misi kekalifahan sebagai wakil Allah untuk membawa kesejahteraan bumi dan...

Berita Kolom

Pak AR Sang Penyejuk

Oleh Haedar Nashir
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Siapa kenal Pak AR? AR nama panggilan populer dari Abdul Rozak. Nama lengkapnya Abdur Rozak...