smamda
Kolom

Kelesuan Ghirah?

Oleh: Alamul Huda*
Suatu kali kami kedatangan jamaah di masjid. Dia minta dikirim khatib Muhammadiyah bergiliran. Pasalnya, tidak mudah cari mubaligh...

Foto Milad 1 Abad Muhammadiyah

KategoriKolom

Kolom Wawasan

Islam, Perdamaian, dan Keadilan

Oleh: Hajriyanto Y. Thohari
Kita mulai tulisan ini dengan mengaji kata Islam itu sendiri. Kata Islam berasal dari akar kata salima (huruf shin, lam, dan mim)...

aplikasi_suara_muhammadiyah
Kolom

Dialog Pemikiran dalam Intern Umat Islam

Oleh Muhamad Rofiq Muzakkir
Dalam khazanah Islam yang kaya, para ulama telah bersepakat untuk mengamini satu kaedah: “la inkara fi al-masail al-khilafiyyah...

Bingkai Kolom

Ideologi Islam yang Berkemajuan

Oleh Dr Haedar Nashir MSi
Kata-kata “kemajuan” telah melekat dalam pergerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri. Dalam Statuten pertama kali tahun 1912...

Kolom Wawasan

Teologi Integrated Farming System

Oleh Prof Dr Ir Ali Agus DAA DEA
Allah menciptakan manusia di muka bumi membawa misi kekalifahan sebagai wakil Allah untuk membawa kesejahteraan bumi dan...