smamda

KategoriKolom

Kolom Sajian Utama

Tata Nilai yang Jungkir Balik

Dulu gak ada aspal Gus di padang pasir.Wahyu pertama tentang shalat jum’at jga saat Rasulullah hijrah ke madinah. Bid’ah ndasmu!
“Mana Tabayyunmu, dasar...

aplikasi_suara_muhammadiyah
Kolom Wawasan

Islam, Perdamaian, dan Keadilan

Oleh: Hajriyanto Y. Thohari
Kita mulai tulisan ini dengan mengaji kata Islam itu sendiri. Kata Islam berasal dari akar kata salima (huruf shin, lam, dan mim)...

Kolom

Dialog Pemikiran dalam Intern Umat Islam

Oleh Muhamad Rofiq Muzakkir
Dalam khazanah Islam yang kaya, para ulama telah bersepakat untuk mengamini satu kaedah: “la inkara fi al-masail al-khilafiyyah...