KategoriIbadah

Ibadah

Zakat Dalam HPT dan Al Amwal Fil Islam

ZAKAT DALAM HPT DAN AL-AMWAL FIL ISLAM
Pertanyaan dari: Soedjarwo, Wakil Ketua PCM Subah, Batang
(disidangkan pada hari Jum’at, 21 Muharram 1428 H / 9...

aplikasi_suara_muhammadiyah
Ibadah

Keputusan Tarjih Tentang Puasa Syawal

[Keputusan Munas Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003 j.o. Keputusan Muktamar Tarjih XXI di Klaten tahun 1980 tentang Puasa Tathawu’]
Apabila anda telah selesai...