KategoriIbadah

Ibadah

Keputusan Tarjih Tentang Puasa Syawal

[Keputusan Munas Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003 j.o. Keputusan Muktamar Tarjih XXI di Klaten tahun 1980 tentang Puasa Tathawu’]
Apabila anda telah selesai...