Kolom wawasan

Teologi Integrated Farming System

Oleh Prof Dr Ir Ali Agus DAA DEA
Allah menciptakan manusia di muka bumi membawa misi kekalifahan sebagai wakil Allah untuk membawa kesejahteraan bumi...

Ketua Umum PP Muhammadiyah bersama pimpinan MPM dan para Kepala Suku di Berau, Kalimantan mengadakan Tanam Raya
Ketua Umum PP Muhammadiyah bersama pimpinan MPM dan para Kepala Suku di Berau, Kalimantan mengadakan Tanam Raya
Kolom wawasan

Teologi Integrated Farming System

Oleh Prof Dr Ir Ali Agus DAA DEA
Allah menciptakan manusia di muka bumi membawa misi kekalifahan sebagai wakil Allah untuk membawa kesejahteraan bumi...

foto: ikmalonline
wawasan

Qira’ah Sab’ah dalam al-Qur’an

Oleh Ustadzi Hamzah
Sab’ah Ahruf dan Qira’ah Sab’ah
Al-Qur’an merupakan dasar paling asasi dari ajaran Islam, sehingga kemurniannya selalu...

Bina Akhlaq

Katakan “Tidak”, kepada Setan

Oleh Muhsin Hariyanto
Di sudut-sudut kampung penulis terpampang tulisan dalam bentuk spanduk yang berbunyi: “kawasan bebas pekat”. Sebuah tulisan yang...

aplikasi_suara_muhammadiyah
Kolom wawasan

Implementasi Spirit AI-Ma’un

Oleh Dr Said Tuhuleley MM
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orangyang menghardik anakyatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang...

Kemuhammadiyahan

Kekuatan Ruhaniah Muhammadiyah

Oleh Dr H Haedar Nashir MSi
Hidup di dunia ini tidak akan lepas dari masalah dan tantangan. Manusia hidup secara niscaya harus menghadapi masalah dan tantangan...

wawasan

Melestarikan Spirit Pembaharuan Islam

Oleh: Muhammad Qorib, MA
Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang berbeda dengan umat Islam, dengan pemikiran dan pemahaman mengenai Islam, atau mungkin...

Kemuhammadiyahan

Muhammadiyah Melangkah ke Depan

Oleh DR H Haedar Nashir MSi
Masa depan sangat penting untuk dirancang dan diikhtiariarkan. Allah mengaitkan orientasi masa depan dengan ketaqwaan (QS Al-Hasyr:...

  • web-ad_kld-2019.jpeg
  • webad_pasang-iklan.gif
  • WebAds_deamilela_thumb.jpeg
  • SS-web1.jpg