Bina Akhlaq

Katakan “Tidak”, kepada Setan

Oleh Muhsin Hariyanto
Di sudut-sudut kampung penulis terpampang tulisan dalam bentuk spanduk yang berbunyi: “kawasan bebas pekat”. Sebuah tulisan...

Ilustrasi: beritalangitan.com

KategoriBina Akhlaq

Ilustrasi: beritalangitan.com
Bina Akhlaq

Katakan “Tidak”, kepada Setan

Oleh Muhsin Hariyanto
Di sudut-sudut kampung penulis terpampang tulisan dalam bentuk spanduk yang berbunyi: “kawasan bebas pekat”. Sebuah tulisan...

maba umm
Bina Akhlaq

Melahirkan Generasi Unggul

Oleh Kuswaidi Syafi’ie
Panutan umat manusia, Rasulullah saw, suatu hari di dalam kehidupannya pernah menyatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah...

Bina Akhlaq

Damai Ala Rasulullah

Oleh: Muhsin Hariyanto*
Peace for All! Itulah teriakan setiap orang yang memahami makna perdamaian. Dulu dan kini, nilai perdamaian itu abadi, tetapi formatnya...

aplikasi_suara_muhammadiyah
Bina Akhlaq

Harta yang Memuliakan Manusia

Oleh Mutohharun Jinan
Manusia diciptakan lengkap dengan kecenderungan bisa menjadi buruk atau menjadi baik (QS. Asy-Syams [91]: 8). Dalam diri manusia juga...

Bina Akhlaq

Ada Takhayul Di Tengah Modernitas

Oleh Tafsir
Namanya juga takhayul, berarti hanya ada dalam khayalan, tidak rasional apalagi faktawi dan juga tidak memiliki dasar spiritualitas yang...

Bina Akhlaq

Optimisme Etis

Oleh Mutohharun Jinan
Diantara akhlak Islam yang sangat penting dan harus dimiliki kaum muslim untuk kemajuan,  dan kesejahteraan adalah sikap optimis...

Bina Akhlaq

Ucapkan: “Insyâallâh”

Oleh: Muhsin Hariyanto
Berkali-kali saya dengar (banyak) orang mengucapkan kalimat insyâallâh, dan selanjutnya mereka merasa tak terbebani dengan ucapan itu...

Bina Akhlaq

Menjadi Muslim Yang Inspiratif

Oleh : Mutohharun Jinan
Asas manfaat sering kali menjadi dasar untuk mengesahkan dan membatalkansuatukejadian.Ada yang menentukan hokum suatu perbuatan...

  • web-ad_kld-2019.jpeg
  • webad_pasang-iklan.gif
  • WebAds_deamilela_thumb.jpeg
  • SS-web1.jpg