KategoriBina Akidah

Bina Akidah

Sapaan Allah pada Manusia

Seorang anggota civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Palembang pagi itu bercerita pada teman-temannya tentang kedatangan...

Bina Akidah

Husnudlan Kepada Allah

Oleh: Aminullah Yasin
Dalam kitabnya yang berjudul “Ad-Daa’ wa Ad-Dawaa’” (Penyakit dan Obat), Al-‘Allamah Ibnul Qoyyim menjelaskan bahwa diantara...

Bina Akidah

Tauhid Asma’ wa Sifat

Oleh: Bahrus Surur-Iyunk
Entah sudah berapa kali krisis ekonomi yang terjadi di dunia ini. Namun, yang jelas, krisis yang terjadi dari dekade ke dekade seakan...

Bina Akidah

Do’a

Oleh: Muhbib Abdul Wahab
“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku...

Bina Akidah

Menaklukan Hawa Nafsu

Oleh Mohammad Damami
Dalam surat Al-Baqarah, surat ke-2, ayat 28, dinyatakan dengan tegas bahwa manusia itu mengalami 2 (dua) peristiwa mati dan 2 (dua)...

Bina Akidah

Ujian Ke-Imanan

Oleh Bahrus Surur-Iyunk
Hampir semua orang di dunia tahu kehebatan Muhammad Ali di atas ring. Tapi, tidak semua orang tahu bagaimana kehebatan Ali di luar...

Bina Akidah

Proaktif Menjemput Hidayah

Oleh Dr. Muhbib Abdul Wahab
Ketika ajal kematian Abu Thalib sudah sangat dekat, Nabi Muhammad SAW., meminta pamannya itu untuk mengucapkan dua kalimah...

Bina Akidah

Membumikan Tauhid

Oleh Mohammad Damami
Dalam dunia pendidikan sudah sangat dikenal istilah ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), psikomotor (tampilan tindakan), dan...