KategoriBina Jamaah

Bina Jamaah

Berjamaah di “Kandang Ayam”

Terletak di tengah-tengah persawahan, tepat sekali jika bangunan sederhana itu dijadikan sebagai kadang ayam oleh pemiliknya. Sudah menggunakan batu bata dan...

Bina Jamaah

Zakat Bentuk Jamaah Tangguh

Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, namun sering kali diabaikan. Dibanding kewajiban lain, seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan, dan...

Bina Jamaah

Ustadz yang Peduli Surga Waria

Sosokya yang ramah dan murah senyum, menjadikan orang lain tak canggung untuk berbicara dengannya. Termasuk orang-orang pinggiran yang masyarakat umum memadang...

Bina Jamaah

Padukan Pengajian dan Bazar

Pengajian merupakah ruh akar rumput Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih dari itu, pengajian merupakan indikator hidup dan matinya sebuah Cabang atau Ranting...

Bina Jamaah

Ranting TKI

Wotan, Panceng, Gresik, Jawa Timur, sudah sejak lama terkenal sebagai desa dengan mayoritas masyarakatnya menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di negeri Jiran...

Bina Jamaah

Memahami Perasaan Jamaah

Takmir masjid, imam masjid, dan muadzin yang dapat memahami perasaan jamaah memiliki kemungkinan berhasil dalam menggerakkan jamaah. Takmir masjid yang rendah...