obrolan_cendekia

TandaiAl Ma’un

Kolom Wawasan

Implementasi Spirit AI-Ma’un

Oleh Dr Said Tuhuleley MM
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orangyang menghardik anakyatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang...

Berita

Al-Ma’un sebagai Din Al-‘Amal

Oleh Dr H Haedar Nashir MSi
Kisah pelajaran Al-Ma’un oleh Kyai Dahlan kepada para muridnya telah melegenda dalam  sejarah Muhammadiyah. Berulangkali...

Kolom

Misi Ganda Muhammadiyah

Oleh: Sudibyo Markus
 
”Hai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam Islam secara keseluruhan”
Surah Al -Baqarah 2:208.
Pada awalnya adalah...