Tandaiekonomi Islam

Wawasan

Menguatkan Jelajah Ekonomi Islam

Oleh: Mukhlis Rahmanto
Jika dihitung dari masa kelahirannya kembali pada 1976, dengan diadakannya konferensi Internasional Ekonomi Islam di Makkah, ekonomi...