obrolan_cendekia

TandaiIdeologi

Pediamu

Kepribadian Muhammadiyah

Kepribadian Muhammadiyah dirumuskan dalam muktamar ke-35 di Jakarta tahun 1962. Muktamar setengah abad ini ditutup oleh Presiden Soekarno yang menyampaikan...

Sajian Utama

Ideologi di Gerbang Perubahan

Aina al-mafar? Al-bahru waraakum wa al-aduwwu amamakum. Kemana kita akan lari menghindar dari persoalan? Hamparan samudera membentang di belakang, sedangkan...

Bingkai Kolom

Ideologi Islam yang Berkemajuan

Oleh Dr Haedar Nashir MSi
Kata-kata “kemajuan” telah melekat dalam pergerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri. Dalam Statuten pertama kali tahun 1912...

Berita

Aktualisasi Ideologi Tajdid

NGANJUK, Suara Muhammadiyah-Ideologi tajdid Muhammadiyah mengandung bayak nilai dan karakter yang dapat dijadikan prinsip berprilaku sosial, politik, berbudaya...