obrolan_cendekia

TandaiPersyarikatan

Pediamu

Persyarikatan

Persyarikatan berasal dari kata dasar syarikat. Kamus Besar Bahasa Indonesia memasukkan kosa kata “syarikat” dan “serikat” sebagai kata baku dalam...

Kolom

Identitas Muhammadiyah

Oleh: A Rosyad Sholeh
Identitas Muhammadiyah adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khusus yang dimiliki dan melekat pada Muhammadiyah, yang menunjukkan keunikan...