Tandaiyunahar ilyas

Pedoman

Ihsan Dan Akhlak Mulia

Oleh: Yunahar Ilyas
Secara bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata...